ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย 

ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า อินเดียจะต้องเพิ่มระบบไฟฟ้าที่มีขนาดเท่ากับยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการประชากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) 

ปัจจุบันถ่านหินให้พลังงาน 70% ของการผลิตไฟฟ้าของอินเดีย ในการประชุม COP26 นายก

รัฐมนตรีNarendra Modiได้ให้คำมั่นว่าภายในปี 2030 อินเดีย

จะผลิตพลังงานผ่านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ มากกว่ากริดทั้งหมดในขณะนี้ สิ่งนี้เปิดโอกาสมากมายในพื้นที่พลังงานหมุนเวียนและภาคผลกระทบที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับมันภายในปี 2573 

อินเดียเป็นผู้นำได้ 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะดูเป็นปัญหาทางการเมืองและนโยบายภายนอก แต่ลึกๆ แล้วสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ ท้ายที่สุดแล้ว ธุรกิจมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นส่วนย่อยจนถึงส่วนสำคัญๆ ขึ้นอยู่กับภาคส่วนและขนาดการดำเนินงาน 

ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก เราอาจตระหนักว่าความแตกต่างทางอุดมการณ์และพฤติกรรมที่เป็นคู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายอาจไม่เกี่ยวข้องในโครงการที่ใหญ่กว่าของปรัชญาภาวะเอกฐานที่เราอาจเห็นในชีวิตของเราเอง !

อินเดียมีความสามารถมากมายในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่โลกของการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน จำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมความคิด นักคิด และทำให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแข็งแกร่งขึ้นสำหรับนักประดิษฐ์ใน:

นวัตกรรมทางการเกษตร เช่น การวิจัยจีโนมพืช

พื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นกระแสหลักในการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พื้นที่ของการพัฒนาเหล่านี้สามารถสร้างแนวคิดเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้น โภชนาการ การดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ให้เป็นวาระที่ครอบคลุมสำหรับพลเมืองของตน และแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนทั่วโลก

ด้วยการปรับปรุงและความก้าวหน้าในการกำกับดูแลข้อมูล เราควรมีมาตรฐานสากลในการรายงานและกรอบการทำงานที่จะขับเคลื่อนทั้งหมดไปสู่การคิดที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน 

Heft ของอินเดีย

จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอินเดียจนตรอกหรือรดน้ำถ่านหิน “เลิกใช้” เพื่อ “เลิกใช้” ถ่านหิน แต่แทนที่จะแสดงท่าทางสุภาพและซ่อนคำมั่นสัญญาที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้ทำมาจนถึงตอนนี้ อินเดียได้ยืนกรานตามที่ควรในเวทีระดับโลก จุดยืนที่มันได้คำนึงถึงนโยบายการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้ว 

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังคงใช้ (หรือใช้ในทางที่ผิด) ต่อความดีของสิ่งที่ธรรมชาติจัดหาให้เป็นทรัพยากร และไม่สามารถขอให้ผู้อื่นหยุดใช้ทรัพยากรเหล่านี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาในระดับเดียวกันกับที่พวกเขาต้องไปถึงสถานะ “ประเทศพัฒนาแล้ว” 

มีความแตกต่างระหว่างท่าทางแข็งกระด้างกับยืนกระตือรือร้น !

‘Copping a Plea’ ที่กลาสโกว์นี้แตกต่าง: โปรดฟังข้อโต้แย้งของชาติเกิดใหม่ (PLEA) !

credit : eighteenofivesd.com tenaciouslysweet.com unbarrilmediolleno.com cubecombat.net hoochanddaddyo.com jammeeguesthouse.com kyronfive.com gundam25th.com hostalsweetdaybreak.com nextdayshippingpharmacy.com